Fokusområde i samverkan

Skåne Nordost arbetar i samverkan för att förstärka delregionens attraktivitet och tillväxt med fokus på näringslivsfrågor, infrastruktur samt arbetsmarknad och kompetens.

Näringslivsutveckling

Infrastruktur