Skåne Nordost - Hållbar Utveckling

För en hållbar framtid

Utvecklingsplanen för Skåne Nordost följer målsättningen i Agenda 2030 ”Ingen ska lämnas utanför” och samtliga hållbarhetsdimensioner berörs – miljömässiga, ekonomiska och sociala.

Agenda 2030 för hållbar utveckling FN:s globala hållbarhetsagenda omfattar 17 mål och sätter tre utmaningar i fokus: att minska extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att lösa klimatkrisen.

I arbetet med Utvecklingsplanen 2024-2027 har de 17 globala målen för hållbar utveckling satts i relation till målbilderna. Samtliga globala mål har en koppling till utvecklingsplanen, och för varje målbild finns specifika mål redovisade som primärt påverkas.