Stöd i rättslig grundFör att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha stöd i någon rättslig grund. Skåne Nordost använder främst grunderna

  • rättslig förpliktelse
  • uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning, eller
  • avtal.

Om du har frågor

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få veta vilka uppgifter om dig som vi behandlar.

Du kan också vända dig till Integritetsmyndigheten om du anser att kommunen hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt. Integritetsmyndigheten är tillsynsmyndighet för frågor som rör personuppgifter.