Styrelse

Styrelsen för Skåne Nordost utgörs av två representanter för varje medlemskommun. Dessa ska representera såväl rådande politisk ledning som opposition. Kristianstad kommun har permanent rollen som ordförande och Hässleholm vice ordförande. Kommundirektörer adjungeras till styrelsens sammanträde.

Styrelsen sammanträder ca 6 gånger per år eller efter behov.

Ansvar och syfte

Styrelsen är ytterst ansvarig för att arbetet inom samarbetet Skåne Nordost drivs framåt och att mål och strategier genomförs.

Samarbete sker inom de prioriterade områdena i Utvecklingsplanen, det bygger på tydlig ansvarsfördelning och ett aktivt deltagande av medlemskommunerna. I vissa frågor kan ett antal kommuner gå samman för att driva ett visst uppdrag/projekt. Samtliga kommuner behöver inte delta i alla uppdrag/projekt.

Vision, målbild och styrdokument

Styrelsen tar fram förslag till vision och övergripande mål som sedan respektive medlemskommun ställer sig bakom. Gällande vision och övergripande mål beslutades av styrelsen juni 2020, visionen är satt till 2030 men aktualiseras varje mandatperiod.

För det operativa arbetet tas en utvecklingsplan för mandatperioden fram som bidrar till vision och målbild för Skåne Nordost, där målsättning och inriktning upprättas och beslutas. Kommundirektörerna är ansvariga för framtagandet.

Vid ny mandatperiod då nya ledamöter oftast väljs in, ska dessa erbjudas en strukturerad och informativ introduktion i styrelsearbete och vilka förväntningar som finns. I samband med ny mandatperiod ska styrelsen ha en gemensam diskussion kring syfte med samarbetet samt förväntningar och krav på styrelsens ledamöter.

Skåne Nordost styrelse 2023-2027

Jenny Önnevik Bromölla
Filip Persson Bromölla
Anders Hansson Hörby
Anders Larsson Hörby
Hanna Nilsson Hässleholm
Lina Bengtsson Hässleholm
Lena Wallentheim Hässleholm
Camilla Palm Kristianstad
Ian Fernheden Kristianstad
Ulrika Tollgren Kristianstad
Lotte Melin Osby
Daniel Lundin Osby
Patric Åberg Östra Göinge
Göte Färm Östra Göinge