Styrdokument

Skåne Nordosts styrelse fastställer strategiska och styrande dokument som ger riktning och prioriteringar  i samverkansarbetet och för att strukturera, organisera och följa upp resultaten.

Aktuella dokument; 

  • Skåne Nordost Vision 2030
  • Skåne Nordost Utvecklingsplan