Infrastruktur

Inom Skåne Nordost arbetar vi gemensamt för att påverka och stärka den fysiska och digitala infrastruktur samt kollektivtrafiken som finns i eller som på annat sätt påverkar utvecklingen inom nordöstra Skåne. Skåne Nordosts nätverk för infrastruktur tar fram gemensamma underlag och ställningstaganden angående Nationell infrastrukturplan och Regional transportinfrastrukturplan som sedan godkänns av Skåne Nordosts styrelse.

Skåne Nordosts prioritering följer Skånebilden. Med fyra års mellanrum tas nya planer fram angående regional transportinfrastrukturplan för Skåne och nationell infrastrukturplan.

Regional plan för infrastruktur
Region Skåne samordnar den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Skåne, bland annat upprättas en regional plan för infrastruktur. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022 – 2033 är den gällande planen.

Nationell Infrastrukturplan
Det av stor vikt för hela Skåne att ett dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad kommer med in i en kommande nationell infrastrukturplan. HÄR finns information om den gällande nationella infrastrukturplanen för 2022 – 2030.

Nya stambanor
Trafikverket har tidigare haft uppdraget att bygga Nya stambanor i Sverige. Regeringen har dock valt att arbetet med Hässleholm – Lund ska avbrytas. Istället har Trafikverket fått i uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i Skåne.

För södra Sverige är det viktigt att det byggs fyra spår mellan Hässleholm och Lund där det finns ett centralt stopp i Hässleholm som är väl integrerad med övrig skånsk infrastruktur. Ett positionspapper är framtaget angående vikten av fyra spår Lund-Hässleholm.

Nätverksledare för nätverket är Tommy Johansson Östra Göinge.

Kommunrepresentanter i Nätverket 

Michelle Ekinci Hörby
Johan Röjestål Bromölla
Kettil Svensson Osby
Cecilia Lindgard Hässleholm
Tomislav Kljucevic Osby
Tommy Johansson Östra Göinge
Åsa Hammarstedt Kristianstad