Genomförande Utvecklingsplan 2024 – 2027

En förutsättning för att utvecklingsplanen ska kunna genomföras är ett engagerat ansvarstagande från politisk- och tjänstemannaledning.

Dessutom har varje individ och funktion en del i det komplexa pussel som behöver läggas för att arbeta med målbilderna samt utmaningar och möjligheter.

Ett viktigt verktyg i arbetet är kontinuerlig dialog och kommunikation för att skapa samhörighet i frågorna.

Ledning

Styrelsen och kommundirektörerna i Skåne Nordost har en ledande och drivande roll i samverkan och genomförande av utvecklingsplan 2024-2027.

Projektverksamhet Skåne Nordost

Skåne Nordost vill genom projektverksamheten initiera, testa och utveckla nya projektidéer i samverkan. Syftet är att hitta gemensamma samverkansprojekt som har visionen och de övergripande målen i fokus.

EU- kontoret skapar förutsättningar för ökad användning av extern finansiering inom Skåne Nordost.

Nätverk

En av förutsättningarna för att kunna jobba för målen i utvecklingsplanen är samverkan inom Skåne Nordost, där nätverken är en viktig del.

Verksamheter och samarbetsavtal

Utöver samverkan inom Skåne Nordost och det samarbetsavtal som ligger i grunden, finns det andra formaliserade samarbeten.