Statistik och analys

Aktuell statistik och analys för samlas in kommunvis och presenteras på regional nivå på webbplatsen för Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation), Tourism in Skåne. Du når sidan via länken och där hittar du vidare länk till statistik för gästnätter och statistik för hotell.

Tourism in Skånes webbplats