Arbetsmarknad och Kompetens

Målsättningen med arbetet är att underlätta för vuxna i nordöstra Skåne att utbilda och kompetensutveckla sig utifrån sina egna förutsättningar. Vi försöker också på olika sätt möta de behov av arbetskraft som företagen och den offentliga sektorn har. Arbetet bedrivs inom områden som lärcentra, arbetsmarknad, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Målgruppen är både enskilda individer, företag och offentlig verksamhet i nordöstra Skåne.

Kontaktperson och nätverksledare för styrgruppen är Preben Bruzelius Kristianstad.

Kommunrepresentanter i nätverket arbetsmarknad och kompetens styrgrupp

Sammankallande Preben Bruzelius

Tina Clausen Strömberg Östra Göinge
Anna-Lena Hansdotter Hörby
Emma Frostensson Osby
Mattias Olsson Kristianstad
Preben Bruzelius Kristianstad
Ingrid Priemer Bromölla
Susanne Friedrichsen Kristianstad
Martin Franklin Hässleholm

Kommunrepresentanter i nätverket Rektorsgruppen/Lärcentra 

Sammankallande Andreas Hügard Östra Göinge och Marie Strandberg Kristianstad

Andreas Hügard Östra Göinge
Annika Appelros Olofström
Annika Persson Kristianstad
Jörn Johansson Kristianstad
Marie Strandberg Kristianstad
Martina Sjölström Kristianstad
Lisbeth Hällefors Kristianstad
Eva Svensson Hässleholm
Eva-Lott Ahl Östra Göinge
Marie Olsson Osby
Ingrid Priemer Bromölla

Kommunrepresentanter i nätverket Arbetsmarknadsgruppen 

Sammankallande Birgitta Andersson

Birgitta Sörensen Bromölla
Jörgen Bergvall Hässleholm
Preben Bruzelius Kristianstad
Pål Cederqvist Osby
Branislav Nikolic Hörby
Jennifer Engström Osby
Birgitta Andersson Kristianstad
Linda Andersson Kristianstad