Ledning SKNO 23-26

Vi önskar Skåne Nordosts styrelse för 2023-2026 välkomna till en ny mandatperiod! 

Kristianstad kommun innehar permanent rollen som ordförande i samarbetskommittén och Hässleholm kommun vice ordförande. Dessa utgörs av respektive kommunstyrelses ordförande. Efter valet i höstas har både Kristianstad och Hässleholm nya kommunalråd. 

Camilla Palm kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad blir ny ordförande för Skåne Nordost och Hanna Nilsson Kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm blir ny vice ordförande för Skåne nordost styrelsen.

Presidiet utgörs av SKNOs ordförande och vice ordförande och en tredje kommuns KSO. Den tredje medlemmen tjänstgör i tvåårsperiod med start ojämna år. Under 2023 och 2024 är det Patric Åberg kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge som tjänstgör.

Kommundirektörerna i respektive kommun är adjungerade.