Över 19 miljoner i beviljade projektmedel för Skåne Nordost!

Den 21 juni möttes Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge för att besluta om EU-medel till utvecklingsprojekt. Totalt utdelades över 110 miljoner kronor till 18 projekt inom Skåne och Blekinge.

Strukturfondspartnerskapet beviljade elva projekt på cirka 73 miljoner kronor inom Socialfonden (ESF+). Projekten ska hjälpa till att stärka individer att komma in på eller stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Projekten väntas även bidra till att gruppen unga kommer ut på arbetsmarknaden eller hittar tillbaka till sina studier. Efter Strukturfondspartnerskapets beslut beviljades totalt 11 projekt medel.

Fyra av de godkända projekt var inlämnade från kommuner i Skåne Nordost och beviljades en summa på totalt 19 183 493 från ESF+.

  • Min väg (Hässleholms kommun), 9 016 836 kr
  • Göingevägen 2026 (Östra Göinge kommun), 6 080 525 kr
  • Förstärkt vägledning 2.0 (Osby kommun), 2 065 296 kr
  • Inkluderande kompetensförsörjning (Osby kommun), 2 020 836 kr

Inom Europeiska regionala utvecklingsfonden fattade Strukturfondspartnerskapet beslut om att tilldela cirka 38 miljoner kronor till sju projekt vilka alla bidrar väl till regional utveckling och konkurrenskraft. Här hade Skåne Nordost inga projektansökningar inlämnade under denna ansökningsperioden.

Läs mer på region Skånes hemsida Nyheter Region Skåne

Har ni frågor om projekten eller är ni en av våra medlemskommuner som vill ha stöd i en ansökningsprocess? Kontakta gärna EU-kontoret Skåne Nordost EU-kontor Skåne Nordost