Skånes Kommuner

Skånes Kommuner är en medlemsorganisation för samtliga 33 skånska kommuner, det är en politiskt styrd organisation med en styrelse bestående av förtroendevalda från medlemskommunerna. Arbetet sker i nära dialog och med förankring hos kommunledningarna. En nära kontakt mellan Skånes hörnorganisationer och Skånes Kommuner är viktig för att säkerställa att arbetet bedrivs i samma riktning och för att undvika dubbelarbete.

Skånes Kommuners uppdrag är:

  • En röst i relation till region och stat
    Skånes Kommuner är en röst i relation till region och stat. Det innebär att förbundet håller samman kommunerna i Skåne och kan bedriva ett gemensamt påverkansarbete gentemot region och stat i frågor där kommunerna är enade. Arbetet med ett sammanhållet Skåne kan i vissa frågor ske tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.
  • Skapa värde för 33 kommuner
    Skånes Kommuner fokuserar på arbete som skapar värde i att vara 33 kommuner. Ett gemensamt skånskt intresse som utgår från medlemmarnas intressen och utvecklingsbehov. Exempelvis ska förbundet underlätta samarbete där det finns tydliga fördelar som skapar mervärde för kommunerna i Skåne och dess invånare.
  • Främja samverkan
    Skånes Kommuner främjar samverkan mellan de skånska kommunerna bland annat genom strategiska nätverk.

För mer information gå vidare till Skånes Kommuners hemsida.