Snapphaneleden Provvandringar och studiebesök

Provvandringar
Inom förstudien har det genomförts provvandringar i Hässleholm, Kristianstad och Östra Göinge kommuner. Vi har letat efter intressanta sträckor som speglar våra kommuners mångfald. Allt från mjuka fina skogsstigar och slingrande grusvägar genom landskapet till asfaltssträckor. De sistnämnda kommer att minimeras för att ge vandraren en skön naturupplevelse. Vi har vandrat genom grönskande bokskogar och fina granskogar med mossbeklädda stenar. Vi har hittat små slingrande vattendrag, åar och sjöar. Passerat jordbrukslandskap med härligt gula rapsfält och pratat med både kor, får och hästar. Sett de historiska stenbrotten, fornåkrar och gamla mossar. Pratat med människorna på landsbygden som har delat med sig av både sina och platsens historiska-  och kulturella inslag. Beundrat allt från Snapphanebygdens vackra kyrkor till snapphanarnas rövarkulor. Letat upp små gårdsbutiker, b&b´s, matställen, ställplatser, campingar, kanotcentra mm för att vi längs den tänkta leden vill involvera besöksnäringen och ge vandraren extra upplevelser av besöksmålen och sevärdheterna, vilka tillsammans ska ge Snapphanebygden en levande landsbygd.

Nedan ser ni ett urval av foton från våra upplevelser från våra provvandringar.

Studiebesök
ARK56 och Blekingeleden blev ett naturligt val av studiebesök för oss då de  framgångsrikt har utvecklat ett nätverk av leder genom Blekinge skärgård i vacker natur, längs kusten och vid vattnet. De har även involverat besöksnäringen och genom nytänkande skapat spännande aktiviteter och besöksmål.

Fulltofta vandringscenter och deras utbildning inom ”drift och underhåll” var också ett naturligt val, då vi vill lära mer inom detta område och hitta nya idéer för lösningar, då detta område idag är en stor utmaning för många vandringsleders vara eller icke vara.

Nedan delar vi med oss av våra foton från dessa studiebesök.