Snapphaneleden Slutkonferens

Välbesökt slutkonferensen för förstudien Snapphaneleden!

I förstudien Snapphaneleden har involverade partners undersökt möjligheten att öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen i nordöstra Skåne genom att knyta ihop och utveckla en ny led, Snapphaneleden. Syftet med leden är att binda samman kända noder med varandra och skapar mervärde för invånare, företagare och besökare. Under ett års tid har representanter från Östra Göinge kommun, Kristianstads kommun och Hässleholms kommuner tillsammans med många engagerade privatpersoner, föreningar, vandrarlag och företag arbetat med denna idé.  I södra Sverige finns redan ett par vandringsleder, bland annat Skåneleden, som löper genom kommunerna, men kopplingen dem emellan saknas idag. Tanken är binda samman de tre besökspunkterna Naturum i Kristianstad, Wanås i Östra Göinge och Hovdala i Hässleholm. Ekonomiskt stöd till förstudien har beviljats från Leader Lag PH, Leader Skånes ESS och Jordbruksverkets Landsbygdsfond.

Den 31 augusti 2023 hölls ett slutseminarium i Breanäs där slutsatser och lärdomar från förstudien Snapphaneleden presenterades. På plats fanns ca 80 deltagare som representerade föreningsliv, besöksnäring, de tre deltagande kommunerna, Skåne Nordost och andra intresseorganisationer. 11 föreningar och företagare visade också upp sin verksamhet samt sina produkter och tjänster.

I förstudien har en ledsträckning redan gjorts och genomförandet av första etappen är nu möjlig. Etapp 1 planeras gå från Brunnen i Arkelstorp, genom Immeln och vidare till Stenmuseet i Sibbhult. Det finns en möjlighet att etapp 1 kan kopplas ihop med den befintliga kanotleden.