Öppen

Arbetsledare anläggning – Produktionsledning

Utbildningen Arbetsledare – anläggning ger dig, som inte har möjlighet att satsa på heltidsstudier, en utmärkt möjlighet att kombinera ditt arbete inom anläggning med studier för att utveckla din kompetens inom anläggningsteknik och ledarskap.

Att vara arbetsledare är både utmanande och utvecklande. Du tar klivet från att ha varit en i gänget till att vara gruppledare och är nu den som har ansvaret för att leda teamet. Som arbetsledare är det din uppgift att på ett tryggt och övertygande sätt leda och motivera dina medarbetare så att projektet håller de uppsatta målen inom tidsramen och att ditt team har en god gruppdynamik.

Välkommen att fortsätta din karriär med hjälp av denna utbildningen på Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm!

Frågor, funderingar och ansöka?

start augusti 2024 Hässleholm 50 % 200 poäng - 2 år Yrkeshögskola