Öppen

Entreprenadingenjör – Bygg och anläggning

För att kunna möta framtidsutmaningarna inom bygg- och anläggningsbranschen måste personaltillgången säkras. Vill Du utbilda dig till en av nyckelpersonerna i olika bygg- och anläggningsprojekt? Sätta avtryck i samhällets utveckling? Då är vår utbildning till Entreprenadingenjör det rätta valet för dig! Du blir spindeln i nätet i bygg- och anläggningsprojekt!

Du får bland annat kunskaper om bygg- och anläggningsprocesser, branschens standardavtal, kvalitets- miljö- och arbetsmiljö, upphandlingsbestämmelser, kalkyl- och produktionsplanering samt produktionsekonomi, praktiskt ledarskap och organisationsutveckling knuten till branschen.

Du får färdigheter i använda digitala verktyg i olika skeden av projektet. Du lär dig att upprätta planeringsunderlag, anbuds- och produktionskalkyler, inköp, skriva avtal, sammanställa prognoser och kostnadskalkyler för olika skeden av bygg- och anläggningsprocessen.

Vi ses hos oss på Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm!

Frågor, funderingar och ansöka?

start augusti 2024 Hässleholm 100 % 400 poäng - 2 år Yrkeshögskola