Öppen

Förpackningsingenjör

Vill du tillhöra en spännande bransch där målet är att förbättra människors livskvalité? Är du innovativ och kreativ med starkt hållbarhetsfokus? Har du samtidigt en förmåga att driva processer framåt och ta initiativ?

Hela branschen har ett stort behov av en ny generation Förpackningsingenjörer med förståelse för hela värdekedjan och kunskap om att skapa förpackningslösningar som är optimerade utifrån kedjans alla delar. Idag är det kritiskt och otroligt viktigt för att fortsätta utveckla branschen. I rollen som Förpackningsingenjör kan ansvaret vara att utifrån kundernas önskemål konstruera spännande och innovativa lösningar. Du är delaktig hela vägen från idéskiss till färdig förpackning med kundens önskemål i fokus.

En roll med stort fokus på miljö, hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Välkommen att ge dig in i en yrkesroll som kommer att skapa mervärde för många – utbilda dig hos oss på Haganässkolan Älmhults Kommun!

Frågor, funderingar och ansöka?

start augusti 2023 Älmhult 100 % 400 poäng - 2 år Yrkeshögskola