Stängd

Medicinsk sekreterare

För att lyckas i din roll som Medicinsk sekreterare är flexibilitet, noggrannhet, god samarbetsförmåga samt stark vilja att ge service viktiga egenskaper som bör genomsyra ditt dagliga arbete på en vårdcentral, en mottagning eller en avdelning på ett sjukhus. Ständig kontakt med patienter, myndigheter och leverantörer ställer krav på god kommunikationsförmåga i både tal och skrift.

En Medicinsk sekreterare har varierande arbetsuppgifter och arbetar med medicinsk dokumentation, remisshantering, diagnosklassificering, personaladministration, digitala verktyg samt data- och statistikbearbetningar. Även telefon- och receptionsarbete kan ingå i de dagliga uppgifterna. Digitaliseringen inom yrket går snabbt och leder till en ständig utveckling och förändring av arbetsuppgifterna i hälso- och sjukvården för den Medicinska sekreteraren.

Välkommen att utbilda dig hos oss på Yrkeshögskolan Kristianstad – i en administrativ roll där du är en del i ”vårdteamet” kring patienten!

Frågor, funderingar och ansöka?

start augusti 2023 Kristianstad 100 % 400 poäng - 2 år Yrkeshögskola