Öppen

Specialistundersköterska – äldres hälsa och ohälsa

Med fördjupade kunskaper om faktorer som påverkar den äldres hälsa med fokus på personcentrerad omvårdnad ökar förutsättningarna för en god vård, både i den äldres hem och på ett äldreboende.

Att utföra sjukvårdande uppgifter efter delegering av sjuksköterska samt ge stöd och handledning till omvårdnadspersonal i den äldres närhet bidrar du till en mer kvalitetssäkrad vård där även modern teknik är ett viktigt hjälpmedel.

Dokumentation, läkemedelshantering samt rapportering till kvalitetsregister är andra viktiga arbetsuppgifter i en Specialistundersköterskas vardag.

I arbetet som Specialistundersköterska är det viktigt att vara lyhörd, initiativrik, flexibel, ha god förmåga att samarbeta samt se vikten av ett gott bemötande mot både den äldre, anhöriga och kollegor.

Välkommen att stötta upp i den viktiga vården genom denna utbildning hos oss på Yrkeshögskolan Kristianstad!

Frågor, funderingar och ansöka?

start augusti 2024 Kristianstad 50 % 200 poäng - 2 år Yrkeshögskola