Stängd

Stödpedagog

Som stödpedagog arbetar du inom olika LSS-verksamheter med ett övergripande pedagogiskt ansvar och med individen i fokus. Respekt, integritet och vägledning är centrala begrepp i ditt dagliga arbete ute i verksamheterna. För att lyckas i ditt arbete är det viktigt att vara flexibel, noggrann, lyhörd, empatisk, värna om varje individs integritet, ha ett stort etiskt tänkande samt god förmåga att samarbeta.

Utbildningen ger specialistkompetens inom LSS-verksamheten och leder vidare till en ny yrkesroll med övergripande pedagogiskt ansvar. Arbetet innebär handledning av kollegor för att möta personen du samarbetar med på bästa sätt utifrån varje individs förutsättningar. Utbildningen bidrar med kunskaper om alternativ kommunikation, genomförandeplaner, kvalitetsarbete, värdegrundsfrågor och lagstiftning. Utbildningen ger dig en möjlighet att få en kompetenshöjning och därmed kunna inta en mer pedagogiskt ledande roll på arbetet.

En stödpedagog arbetar inom olika LSS-verksamhet, antingen på särskilt boende eller på daglig verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår arbete med social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner samt se till att dessa vidareutvecklas och följer gällande lagstiftning. Ett övergripande pedagogiskt ansvar med individen i fokus och handledning av kollegor bidrar till en ständig utveckling på de arbetsplatser det finns en engagerad och drivande stödpedagog.

 

 

Frågor, funderingar och ansöka?

start augusti 2023 Kristianstad 50 % distans med platsträffar 200 poäng - 2 år Yrkeshögskola