Möte i Polen om natur-och vattenområdet

Tillsammans med Naturum Vattenriket i Kristianstad har vi på EU-kontor Skåne Nordost fått möjlighet att samarbeta med liknande aktörer i Polen och Litauen som arbetar med pedagogisk verksamhet inom natur- och vattenområdet. Denna vecka har vi besökt Elblaq i Polen och diskuterat hur verksamheterna kan samarbeta tillsammans för att än mer öka intresset hos besökarna