Genom Atlas kan förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning söka bidrag för ömsesidiga utbyten, konferenser och APL utomlands.

Välkommen till ett digitalt informationsmöte om ATLAS-programmet!

Genom Atlas kan förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning söka bidrag för ömsesidiga utbyten, konferenser och APL utomlands.

Efter sommaren kommer ATLAS planera, ATLAS praktik och ATLAS konferens att öppna för ansökningar.

Atlas | Utbyten.se

 

Målgrupp: Du som arbetar inom utbildning eller med projektutveckling/projektstöd i någon av EU-kontor Skåne Nordosts åtta kommuner.

När: 24 augusti kl 14.00 via Teams

Agenda

Kl 14.00 Välkomna

Kl 14.05 Universitets och Högskolerådet (UHR) informerar om ATLAS-programmet och de kommande utlysningarna.

Kl 14.50 Frågor

Kl 15.00 Kort bensträckare

Kl 15.10 De som vill är kvar och planerar projektansökningar med EU -kontoret

 

Anmäl dig genom att skicka ett mail till Maria.Lindblad@skanenordost.se

Möteslänk skickas ut senast dagen innan mötet.