Snapphaneleden Samverkan med Högskolan Kristianstad

Förstudien Snapphaneleden har samarbetat med Högskolan Kristianstad genom den innovationshöjande metoden Imagine.

Under hösten 2022 genomfördes ett Imagine med studenter på Folkhälsovetenskaplig linje med inriktning beteendevetenskap om målgruppen unga och ovana vandrarna. Syftet med undersökningen var att förstå målgruppen unga och ovana vandrare. Vi ville i projektet få kunskap samt innovativa förslag och metoder, så att vi kan bygga en attraktiv vandringsled för att bidra till att stärka folkhälsan för unga och ovana vandrare. Det finns undersökningar som visar på att aktiva barn och ungdomar som vistas ute i naturen inte enbart får en bättre hälsa utan de får även bättre skolresultat, vilket var ett starkt argument för oss att ta med denna målgrupp i vår förstudie. Se källhänvisning. Ett stort tack till studenterna – Sandra Karlsson, Jennie Andersson, Emma Forsberg, Fanny Hansen, Filippa Karlsson, Karin Grolander och Naima Abdi Abass – för ett väl utfört arbetet och de innovativa tankarna! För er som är intresserade av resultatet följ länken till den digitala slutrapporten: Snapphaneleden – HKRplay. Till höger finner du en knapp med länk till rapporten.

Under våren 2023 arbetade vi internt i de tre kommunerna på olika tjänstenivåer, tillsammans med föreningar och besöksnäringen, med en ny Imagineprocess. Där blev vi coachade av innovationsrådgivare på Högskolan i Kristianstad att tänka innovativt och nytt gällande ”drift & underhåll” för den tänkta vandringsleden Snapphaneleden. Nedan visas ett urval av foto från denna Imagineprocess. Till höger finner du en knapp med länk till rapporten.

För mer information om Imagine, se följande länk: https://www.hkr.se/samverkan/innovationsstod/imagine/