Snapphaneleden Samverkan med Högskolan Kristianstad

Projektet Förstudien Snapphaneleden har under hösten 2022 samarbetat med Högskolan Kristianstad och studenter på Folkhälsovetenskaplig linje med inriktning beteendevetenskap för att få kunskap om målgruppen unga och ovana vandrarna. Detta har gjorts genom den innovationshöjande metoden Imagine. Syftet med undersökningen är att förstå målgruppen unga och ovana vandrare. Vi vill i projektet få kunskap samt innovativa förslag och metoder, så att vi kan bygga en attraktiv vandringsled för att bidra till att stärka folkhälsan för unga och ovana vandrare.

Det finns undersökningar som visar på att aktiva barn och ungdomar som vistas ute i naturen inte enbart får en bättre hälsa utan de får även bättre skolresultat, vilket är ett starkt argument för oss att ta med denna målgrupp i vår förstudie. Se källhänvisning.

För er som är intresserade av resultatet följ länken till den digitala slutrapporten: Snapphaneleden – HKRplay

Ett stort tack till studenterna – Sandra Karlsson, Jennie Andersson, Emma Forsberg, Fanny Hansen, Filippa Karlsson, Karin Grolander och Naima Abdi Abass – för ett väl utfört arbetet och de innovativa tankarna!

Vill du fördjupa dig ytterligare i resultatet kontakta projektledare Britt-Marie Eriksson för en skriftlig rapport.

För mer information om Imagine, se följande länk: https://www.hkr.se/samverkan/innovationsstod/imagine/