Snapphaneleden

Inom förstudien Snapphaneleden undersöktes möjligheten att öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen i nordöstra Skåne genom att knyta ihop och utveckla leder. Syftet med leden är att binda samman kända noder med varandra och skapar mervärde för invånare, företagare och besökare.

Snapphaneleden ger nya möjligheter till destinationsutveckling längs med stråken och dess omland eftersom leden bildar en triangel mellan de internationellt kända besöksmålen Hovdala vandringscentrum, Wanås konst och Naturum Vattenriket. Den tänkta leden kommer även att kopplas samman med andra besöksmål i nordöstra Skåne och i södra Sverige. Snapphaneleden kommer att knyta samman flera längs vägen intressanta besökspunkter, som till exempel Torsebro krutbruk, Ballingstorps gård, Kviinge backe, Gumlösa kyrka, Hovdala slott, Trädhuset, Tykarpsgrottan samt Bockeboda friluftsområde.

Tillgängligheten till kollektivtrafik kommer att finnas genom tågstopp i Hässleholm, Vinslöv, Önnestad och Kristianstad samt expressbuss i Hanaskog och Knislinge. Möjlighet finns också till ”genvägar” och mindre delslingor som leder tillbaka till utgångsplatsen. Snapphaneleden kommer att gå genom mycket varierande naturmiljöer.

Provvandringar och studiebesök

Inom förstudien genomfördes ett antal provvandringar i kommunerna Hässleholm, Kristianstad och Östra Göinge. Det genomförs också studiebesök hos Blekingeleden/ARK 56 och Fulltofta Vandringscenter.

Läs mer HÄR om du vill veta mer om denna del i projektet.

Samverkan med Högskolan Kristianstad och metoden Imagine

Inom förstudien skedde en samverkan med Högskolan Kristianstad och deras metod Imagine. Studenter på Folkhälsovetenskaplig linje med inriktning beteendevetenskap bidrog i projektet för att få in mer kunskap om målgruppen unga och ovana vandrare.

Läs mer HÄR om du vill veta mer om denna del i projektet.

Slutkonferens

Den 31 augusti 2023 genomfördes ett slutseminarium i Breanäs där slutsatser och lärdomar från förstudien Snapphaneleden presenterades. På plats fanns ca 80 deltagare som representerade föreningsliv, besöksnäring, de tre deltagande kommunerna, Skåne Nordost och andra intresseorganisationer. 11 föreningar och företagare visade också upp sin verksamhet samt sina produkter och tjänster.

Läs mer HÄR om du vill veta mer om denna del i projektet.

Finansiärer