Förstudie SB Nudging

Projektet undersöker om vi kan använda metoden ”Nudging” för att göra turismen i naturdestinationer runt södra Östersjön mer attraktiva och hållbara.

Syftet är att leverera positiva miljöresultat med hänsyn till besökarens, industrins, samhällets och miljöns behov.

Målet är ett kommande genomförandeprojekt. Där vill vi arbeta med åtgärder  som minskar avfall och nedskräpning på turistmål och gör dem mer miljömässigt hållbara.

Finansiärer