Tillväxt i östra Skåne (TÖS)

Projektet TÖS har genomförts av 12 kommuner i Östra Skåne med Kristianstads kommun som projektägare. Projektets två kompetensutvecklingsmoduler genomfördes av Krinova Science Park och Ystads kommun. Ca 90 företag och ca 1000 medarbetare fick möjlighet att arbeta med att stärka företagens kompetens och innovationsförmåga för ökad tillväxt.

För det enskilda företaget finns det många utmaningar för att växa, utvecklas och klara sin kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Inom projektet har ca 90 företag växt och över 150 nya arbetstillfällen har skapats. Företagen inom projektet har stärkt sin förmåga till ett strategiskt innovationsarbete och ökat sin internationalisering.

Här kan ni höra företag berätta om sin resa:
Tandläkare Björnsson
Hälsooasen
Safe Partner
Welins Fastighetsservice
Plåt på Österlen
Intermercato

Europeiska Socialfonden finansierade projektet med 17,8 miljoner kronor.

 

 

Finansiärer