Välkommen till Skåne Nordost

Ett attraktivt och konkurrenskraftigt nordöstra Skåne, en tillväxtmotor i södra Sverige.

Våra 3 målbilder

Arbetsmarknad

En dynamisk arbetsmarknad
som attraherar företag,
kompetenser och idéer

Innovation

Innovationsmiljöer och en
högskola som bidrar till
konkurrenskraftiga arbetsgivare

Tillgänglighet

Hög tillgänglighet till
arbetsplatser, service och
besöksmål via digitala tjänster

Yrkeshögskolan Nära Dig

Sveriges bästa väg till jobbet – ja, vi sticker ut hakan då vi vet hur bra YH är.

Din möjlighet kan komma till våren – ansökan till alla våra utbildningar öppnar 1 februari. In och kolla redan nu och kom med oss i YH-världen nästa höst. Vägen till ditt nästa jobb kan vara efter en tid hos oss!

 

Läs mer om utbildningarna

Skåne Nordost Utvecklingsplan är på gång

Under 2023 har ledningen och de sex medlemskommunerna arbetat för att ta fram en ny utvecklingsplan för 2024 – 2027. En plan som ska peka ut riktningen för de nästkommande 4 årens arbete.

Planen beslutas och presenteras i sin helhet under december 2023.

Lär gärna mer om vår vision, målbilder och styrning.

Styrdokument

Skåne Nordost - Här är vi!

Nordöstra Skåne – Med närhet till det mesta.

l Skåne Nordost samverkar kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge inom ett antal prioriterade områden där det gemensamma arbetet gynnar kommunernas utvecklingskraft. Fokus i samverkan ligger på tillväxt och att fler invånare ska ha arbete. Varje kommun arbetar med dessa frågor också var för sig, men i många utvecklingsfrågor är vi starkare tillsammans, inte minst när vi pratar med gemensam röst regionalt och nationellt.

 

Här är vi

Senaste nytt

Våra projekt

Om oss

Skåne Nordost – sex kommuner i samverkan för ökad attraktion och tillväxt i nordöstra Skåne.